Diagrama „spectru–luminozitate” Evoluţia

Diagrama „spectru–luminozitate” reprezintă relația între culoarea stelelor și luminozitatea lor. În evoluția lor, stelele parcurg diferite etape, trecând de la culoarea albastră la roșie. Această diagramă este esențială în studiul…

Ce reprezintă câmpul electromagnetic?

Câmpul electromagnetic reprezintă o interacțiune fundamentală a particulelor încărcate electric, generând forțe și câmpuri în jurul lor. Prin intermediul undelor electromagnetice, acesta se propagă în spațiu și este responsabil de…

Obiectul şi problemele fundamentale aleastronomiei

Obiectul astronomiei constă în studiul obiectelor cerești și a fenomenelor care au loc în Univers. Problemele fundamentale ale acestei științe includ determinarea originii și evoluției Universului, structura și compoziția corpurilor…

Permeabilitatea relativă

Permeabilitatea relativă este o măsură a capacității unui material de a permite trecerea câmpului magnetic. Este definită ca raportul dintre permeabilitatea materialului și permeabilitatea vidului.

stelelor Stelele variabile și nestaţionare

Stelele variabile și nestaţionare sunt obiecte astronomice care prezintă modificări în luminozitatea lor sau în poziția apparentă pe cer. Aceste modificări pot fi cauzate de fenomene precum pulsarea, explozii termonucleare…

Dualismul undă–corpuscul

Dualismul undă-corp este o teorie fizică care susține că lumina și materia pot manifesta proprietăți atât de undă, cât și de particulă. Această teorie a fost dezvoltată în secolul al…

Oscilaţii electromagnetice amortizate şi forţate

Oscilaţiile electromagnetice amortizate şi forţate reprezintă fenomenele în care un sistem oscilant, sub acţiunea unei forţe externe, efectuează mişcări de oscilaţie sub influenţa unui amortizor. Aceste oscilaţii sunt caracterizate de…

Ce se numeşte undă electromagnetică?

O undă electromagnetică reprezintă propagarea energiei prin intermediul câmpurilor electrice și magnetice care oscilează perpendicular între ele. Aceasta poate fi generată de diverse surse, cum ar fi undele radio, lumina…

Intensitatea curentului la rezonanţă – Ce Este

Intensitatea curentului la rezonanță reprezintă valoarea maximă pe care o poate atinge curentul într-un circuit rezonant. Această valoare este influențată de impedanța circuitului și de tensiunea aplicată. La rezonanță, impedanța…

Inducţia electromagnetică

Inducția electromagnetică este fenomenul prin care un câmp magnetic variabil în timp generează o forță electromotoare într-un conductor, determinând apariția unei curente electrice. Descoperită de Faraday, acestă legătură între câmpul…

Metodele de cercetare astrofizică

Metodele de cercetare astrofizică reprezintă instrumentele prin intermediul cărora oamenii de știință studiază proprietățile și fenomenele care au loc în Universul nostru. Aceste metode includ observații astronomice, analize spectroscopice, modele…

Undele de Broglie Difracţia electronilor

Undele de Broglie sunt fenomenele de interferență și difracție observate la nivelul particulelor subatomice, cum ar fi electronii. Acestea demonstrează natura duală a particulelor, care pot prezenta și trăsături de…