Dependenţa rezistivităţii metalelor de temperatură

Dependenţa rezistivităţii metalelor de temperatură reprezintă o proprietate fundamentală a acestora, având implicaţii semnificative în domeniul conductivităţii electrice. Rezistivitatea metalelor creşte în mod general odată cu creşterea temperaturii, fenomen explicat…

Ce reprezintă molul?

Molul reprezintă o unitate de măsură în chimie, folosită pentru a exprima cantitatea unei substanțe. Un mol este echivalentul cantitativ al unei entități elementare, care conține un număr avogadro de…

Care proces se numeşte adiabatic?

Procesul adiabatic reprezintă un proces termodinamic în care nu are loc transferul de căldură între sistem și mediul înconjurător. Astfel, energia internă a sistemului se schimbă doar prin efectuarea de…

Supraconductibilitatea

Supraconductibilitatea reprezintă proprietatea unor materiale de a-și pierde complet rezistența electrică la temperaturi foarte scăzute. Acest fenomen, descoperit în 1911, prezintă importanță în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice, fiind utilizat…

Ce reprezintă cristalele lichide?

Cristalele lichide reprezintă substanțe cu proprietăți intermediare între cele ale lichidelor și ale cristalelor solide. Acestea se caracterizează prin capacitatea de a menține structura cristalină într-o anumită direcție, în timp…

Definiţi căldura specifică de vaporizare.

Căldura specifică de vaporizare reprezintă cantitatea de energie termică necesară pentru a transforma o substanță în stare de lichid în stare de vapori, la aceeași temperatură și presiune. Este o…

Potenţialul electric

Potenţialul electric reprezintă măsura energiei electrice a unei particule încărcate într-un câmp electric. Este definit ca raportul dintre energia potenţială electrică a particulei şi sarcina acesteia, exprimată în volt. Potenţialul…

Curentul electric în semiconductoare

Un semiconductor este un material care are proprietăți intermediare între conductori și izolatori. Într-un semiconductor, curentul electric este generat prin procesul de dopare și deplasarea electronilor și golurilor. Acest fenomen…

Ce reprezintă topirea şi solidificarea?

Topirea și solidificarea sunt procese termice prin care o substanță trece de la starea solidă la cea lichidă și invers. Aceste fenomene sunt determinate de fluctuațiile energiei cinetice și a…

Motoare termice Randamentul

Motoarele termice sunt dispozitive care transformă energia chimică a combustibililor în energie mecanică. Randamentul acestora reprezintă raportul dintre energia utilă obținută și energia introdusă în sistem. Randamentul termic al unui…

Cîmpul electrostatic – cîmp potenţial

Cîmpul electrostatic, numit și cîmp potențial, este un cîmp de forțe care rezultă din prezența unui obiect încărcat electric. Acest cîmp este caracterizat de existența unui potențial electric, care măsoară…

Proprietăţile electrice ale semiconductoarelor

Semiconductoarele sunt materiale cu proprietăți electrice unice, situându-se între conductori și izolatori. Ele prezintă o rezistență electrică între cele două extreme, iar conductivitatea lor poate fi controlată prin adăugarea de…